център
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Обучение – Откриване на фирма/НПО
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Изготвяне и кандидатстване по проект
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Първи дни на работното място
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Младежко лидерство
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Дигитални компетентности
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Мотивационно обучение
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Предприемачество
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Кариерно ориентиране
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Онлайн продажби
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение
Обучение – Професии на бъдещето
By Socialniinovacii | | 0 Comments |
Център за социални иновации към Община Пловдив организира безплатно обучение