център

Център за социални иновации към община Пловдив.

  Центърът за социални иновации към община Пловдив е иновативно решение, на местно ниво, за справяне с младежката безработица и реактивирането на младите в обществения живот и пазара на труда. Нашата целева група са младежи между 15-29 годишна възраст, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs) .
 Имаме за цел реактивирането им в пазара на труда чрез намирането на подходяща работа, стаж или обучение. Услугата е напълно безплатна и не се обвързва с договорни отношения или ангажименти към изпратените за интервю кандидати.
 Центърът обединява всички услуги на община Пловдив на едно гише. Пловдив е притегателно място за млади хора, които търсят образование и работа, както и причина на младите да останат в града. Ние като иновативен Център, свързваме потребителите с фирми, организациии, фондации, които търсят служители, работници и/или стажанти според интересите и квалификациите им.
 Нашият Център се намира в Дома на учителя, в началото на Стария град. Разполагаме с две зали с капацитет до 50 човека, в които може да бъдат организирани различни мероприятия, семинари, обучения. 
 Център за социални иновации работи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
1+
Младежи в България /15-29/
1+
Младежи в област Пловдив /15-29/
1+
Младежи в Пловдив /15-29/

ЦСИ в действие...

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ 04.2021 - 06.2021г.

център

ЦСИ /ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ/

Oбединява всички услуги за младежи в NEET на община Пловдив на едно гише.

Пряка неформална работа с лицата от групата
75%
Услуги от образователен, социален и трудов характер
85%
Привличане на всички заинтересовани страни
70%