център
Международна конференция

На 23. 06 в Пловдив се състоя последното, трето от поредицата, информационни събития до приключването на проект „Създаване на център за социални иновации в Община Пловдив“, Договор за БФП BG05M9OP001-4.002-0020-C01, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Събитието бе във формат - Международна конференция на тема „Добри практики и предизвикателства в работата с неактивни младежи между 15-29 год.”. Проведе се в Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив с участието на представители на екипа на проекта, експерти и служители на Община Пловдив и НПО. Осъществена бе ZOOM връзка с партньорите от Полша БД Център” ООД. Събитието бе стриймвано във фейсбук страницата на Cultute in Plovdiv на ДК „Борис Христов“.

В Международната конференция бяха представени три презентации. Първата със заглавие „Проект „Създаване на център за социални иновации в Община Пловдив“ представи Тезджан Дурмуш - ръководител на проекта, реализиран в партньорство с БД Център, Полша. Основната цел - устойчивото интегриране на пазара на труда на младежи от 15 до 29 години, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение на територията на Община Пловдив се реализира в дейности, разделени в 4 основни групи. Дейност 1 – Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи (социални иновации). Дейност 2 – Създаване на социална иновация (ново решение) и нейното пилотно прилагане. Дейност 3- Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи. Дейност 4 – Разпространение на постигнатите чрез създаване на двуезична интернет страница за разпространение на постигнатите резултатите; провеждан на две информационни събития: една кръгла маса и един ден на отворени врати; Създаване на Facebook страница, изработване и разпространение на „Наръчник за добри практики в работата на Центъра за социални иновации“ на български език и на английски език.

Втората презентация бе представена от Алекс Леви, който разказа за работата на Центъра за социални иновации. Центърът е стартирал работа на 25.03.2019, датата на приключване е 30.06.2021. по BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства, с източник на финансиране ЕСФ Развитие на човешките ресурси, обща стойност на проекта 199 408.00 BGN. Беше отчето, че в най-голям риск от попадане в категорията NEETs в Пловдив са младежите от ромската и турската общност, което представлява риск от 73%, поради социални фактори като бедност. Четири и два пъти по-голям риск, отколкото при етническите българи. Причини за попадане в NEETs са семейна среда, социална среда, образование, квалификация, опит и мотивация. Единното гише за работа с потребители отчете 86 NEETs консултирани от ЦСИ. 17 NEETs – реактивирани. В ЦСИ работят експерти в няколко направления. Създаден е потребителски акаунт в най-голямата платформа за търсене на работа в България, който помага да се кандидатства директно за работа в големи компании в и около Пловдив от името и с разрешението на потребителите. Създаден е действащ уебсайт и са разпространени рекламни материали. ЦСИ разширява своята мрежа в НПО сектора, включително НПО-та, работещи в етническите квартали и социални и здравни медиатори. Създадена е обща база за комуникация и споделяне на добри практики с някои от водещите НПО-та в България, сред които са Младежки червен кръст, Тръст за социална алтернатива, Пловдив 2019, ТПП – Пловдив и други. Работи се с новите партньори в областта на доброволческите дейности, в посока увеличаване на знанията, уменията и капацитета на младежите и експертите и споделяне на добри практики. Пандемията от COVID-19 измества част от дейности към напълно виртуална реалност и създава определени пречки за пряка работа с младежите.

Третата презентация бе представена от Агата Вож – представител на трансгратичния партньор по проекта от Полша – организацията БД Център” ООД и координатор на проекта за създаване на социален хъб. Полските партньори представиха техния опит, проблемите, с които са се сблъскали и какви добри практики са успели да приложат в работата си.

Стрийма на събитието може да видите ТУК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *