център
Ден на отворените врати

На 08. 06 в Центъра за социални иновации към Община Пловдив се проведе "Ден на отворените врати“. В периода между 9:00-17:00 ч в "Дом на учителя“ гр. Пловдив 40 посетители имаха възможността да се запознаят с работата, целите и задачите на Центъра и да научат повече за ОП "Развитие на човешките ресурси“ и Европейския Социален Фонд.

Младите хора се запознаха на място с процесите за кариерно ориентиране и предприемачество, стажантските програми и образователни дейности, младежките дейности и доброволчески инициативи, обсъдиха с екипа възможностите за реализация в Община Пловдив. Тема на разговорите бе и добрата работа между публичния, частния и неправителствения сектор.

Центърът за социални иновации към Община Пловдив е първи по рода си в България и има за цел намаляване на безработицата и връщането на младите в обществения живот. Центърът работи с хора между 15-29 годишна възраст, като важно условие е те да не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

Негова водеща цел е да обедини всички услуги на Община Пловдив на едно гише и по този начин да улесни младите хора в контакта им с фирми, организации и фондации, които търсят служители, работници и/или стажанти. Услугите са индивидуализирани, отчитайки персоналния профил на лицето (вкл. социалния контекст и рискови фактори), конкретните потребности и нагласи на лицето за включване в обучение и/или заетост, осигуряване на инструментариум в отговор на причините за категоризация на лицето в групата "NEETs.

По време на отворените врати, всеки потребител получи индивидуално и специално отношение при посещението си в Центъра. След представянето на кратка презентация в заседателната зала, младежите посетиха работния офис в съседство, за да бъдат регистрирани като потребители. Там експертите проведоха с тях консултации. Услугите на Центъра са напълно безплатни и не се обвързват с договорни взаимоотношения или ангажименти. Целта е младежите да имат възможност да се срещнат с бизнеса и публичния сектор на едно сигурно място и да бъдат напътствани за своето развитие.

За целия период от старта на проекта до днес, екипът е консултирал почти 150 потребители . Работата с младежи е в три направления – “Кариерно ориентиране и предприемачество", “Стажантски програми и образователни дейности" и “Младежки дейности и доброволчески инициативи".

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *