център

Център за социални иновации към община Пловдив.

Възможности за младежи между 15 и 29 годишна възраст, които не са в заетост, образование или обучение.

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Връзка с нас

Център за социални иновации към община Пловдив.


Центърът за социални иновации към община Пловдив е иновативно решение на местно ниво за справяне с младежката безработица и реактивирането на младите в обществения живот и пазара на труда. Нашата целева група са младежи между 15-29 годишна възраст, които не са в заетост, образование или обучение (NEETs).

Имаме за цел реактивирането им в пазара на труда чрез намирането на подходяща работа, стаж или обучение. Услугата е напълно безплатна и не се обвързва с договорни отношения или ангажименти към изпратените за интервю кандидати.

Центърът обединява всички услуги на община Пловдив на едно гише. Пловдив е притегателно място за млади хора, които търсят образование и работа, както и причина на младите да останат в града. Ние като иновативен Център, свързваме потребителите с фирми, организациии, фондации, които търсят служители, работници и/или стажанти според интересите и квалификациите им.

Нашият Център се намира в Дома на учителя, в началото на Стария град. Разполагаме с две зали с капацитет до 50 човека, в които може да бъдат организирани различни мероприятия, семинари, обучения.

Център за социални иновации работи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Център за социални иновации предлага безплатно обучение на тема:

Професии на бъдещето

Прочети повече...

Център за социални иновации предлага безплатно обучение на тема:

Кариерно ориентиране

Прочети повече...

Център за социални иновации предлага безплатно обучение на тема:

Онлайн продажби

Прочети повече...

Център за социални иновации предлага безплатно обучение на тема:

Предприемачество

Прочети повече...

ЦСИ обединява всички услуги на община Пловдив на едно гише.

  • Извършва се пряка неформална работа с лицата от групата;
  •  Предоставят се услуги от образователен, социален и трудов характер;
  •  Привлeчени са всички заинтересовани страни.
  • Създава се неформално и приятелско отношение към младежите.
  • Създава се личен контакт с младежите.
  • Използват се всички форми и канали за комуникация с младежите.
  • Анализират се техните желания и нужди за развитие.
Създаден е добър контакт с НПО сектора, публичния сектор, частния сектор за работа с целевата група.

Поддържат се добри отношения с малкия, средния и едрия бизнес в община Пловдив.

Виж Повече...

NEETs (Not in Education, Employment or Training).
15-29 години.

Терминът NEET се използва за определение на млади хора, които се намират извън системите на заетост, образование или обучение.

Поради характеристиките на прехода между образование и заетост, огромната част от младежите в един или друг момент попадат в тази група.

ПЛОВДИВ НА МЛАДИТЕ ХОРА

За връзка с нас

Задайте въпроси през контактната форма.